Vad kostar en begravning?

Hur stora kostnaderna blir i samband med att en närstående går bort varierar beroende på vilka val du gör. Enkel kista eller mer utsmyckad kista, begravning med ceremoni eller direktkremering utan ceremoni, och så vidare.

En växande trend är att ha så kallade osynliga begravningar, vilket innebär att inte ha någon begravning eller minnesstund. När en närstående går bort är dock en begravning eller en minnesstund ofta en viktig del av sorgeprocessen och är därför något du inte bör snåla på för din egen skull. Den handlar också om att ge den avlidne ett värdigt slut.

Medlem i ett trossamfund eller inte

Via den obligatoriska begravningsavgiften som betalas via skatten ges rätt till kremering, gravplats, gravsättning, viss transport, förvaring samt tillgång till en lokal i samband med begravningen. Medlemmar i Svenska kyrkan har rätt till en begravning med organist och präst. Om den avlidne inte är medlem i ett trossamfund blir det en borgerlig begravning. Anhöriga får då själva ordna med musik och officiant.

Kostnader för en begravning

En genomsnittlig begravning kostar runt 27 000 kronor. De stora kostnaderna är gravsten, minnesstund, kista och dödsannons. Därtill kommer kostnader för begravningsbyråns tjänster. Att anlita en bra begravningsbyrå som hjälper till och stöttar dig genom hela processen är en kostnad som är värd pengarna. Den lokala kunskapen hos begravningsbyrån kan kännas särskilt viktig om du själv till exempel bor i Stockholm och begravningen ska ske i Göteborg. Hos Fjällmans begravning Göteborg finns en lång erfarenhet av att anordna begravningar i Göteborgsområdet. De är bara en av många begravningsbyråer som har verkat under en längre tid på sina orter, likaväl som det finns nyare byråer där du kan sköta mycket av kontakten via internet. Kontakta olika begravningsbyråer för att hitta en som passar dina behov. Beroende på hur mycket hjälp du väljer att köpa via begravningsbyrån och hur mycket av det praktiska du väljer att göra själv påverkar kostnaderna. Begravningsbyrån kan till exempel hjälpa till med att sätta in dödsannons, beställa kista eller urna, ordnar med transporter och allt annat praktiskt kring begravningen. Hur stora de olika kostnaderna blir beror på vilken begravningsbyrå du anlitar och var i landet du bor. Kostnaderna för begravningen dras från dödsboet eller från begravningsförsäkringen om den avlidne har en sådan. Om det inte finns tillräckligt med pengar i dödsboet kan du som anhörig söka ekonomiskt bistånd från kommunen.