Ett vårdekonomiskt problem

I detta inlägg skriver vi om hur situationen ser ut för sjuksköterskor och hur nästan var tionde lämnar Sverige och Sveriges sjukhus för att arbeta i det grönare grannlandet i väst, Norge. Med bättre lön och bättre arbetsvillkor slår de Sverige med hästlängder. Vi har alltså ett vårdekonomiskt problem som måste lösas.

I SvD kan vi läsa om hur svenska sjuksköterskor lockas till att arbeta i Norge, med både hög lön och bättre arbetsvillkor. Det är närmare var tionde som lämnar Sverige och stressade, pressande arbetsförhållanden för att istället söka lyckan och kanske lyckan i det bergiga grannlandet i väster, Norge. Den växande bristen på sjuksköterskor, och då särskilt specialistutbildade sådana, är ett större och större problem.Blodtrycksmanschett

I DN kan vi vidare läsa att svenska sjuksköterskor lockas hem med just norsk lön, eller det är i alla fall vad man hoppas på, återrekrytering till hemlandet. Man tror att det är runt 2000 personer per år som väljer att arbeta som sjuksköterska i Norge i stället för i Sverige, ganska många alltså. Men sedan väljer ju inte alla sjuksköterskor och undersköterskor att arbeta just inom sjukvården, vissa väljer att arbeta med personlig assistans och specialisering inom olika områden, vården är ju mycket större och innehållsrik än vad man kan tro och se med egna ögon vid första anblick.

Akut brist när var tionde sjuksköterska flyr landet

Ja visst påverkas det svenska samhället av denna migration, eller denna nästintill diaspora, till ett annat land. Men vad skulle en själv göra som sjuksköterska? Klart en väljer ens fysiska och psykiska välmående samt en bättre lön, om det är möjligt och erbjuds så nära hemma. När det nu råder en sådan kronisk brist på denna värdefulla tillgång, som ju bra vård faktiskt är, kanske politiker, arbetsgivare och sjukhus behöver tänka annorlunda, för att behålla sina sjuksköterskor och få dessa att trivas i hemmiljön. I GP kan vi dock läsa om hur dessa istället blivit tvångsplacerade på avdelningar där dessa inte velat vara, något som skapat osämja och uppsägningar som konsekvens. Sahlgrenska får nu backa från tidigare fastlagda planer och hur det blir med sjuksköterskornas arbetssituation är en berättelse helt i sig själv. Vi får se hur detta vårdekonomiska problem löser sig.