Försäkra dig mot ID-stöld, och annat

Mobil med hänglåsUtbudet av försäkringar är stort, men vissa är viktigare än andra. Det är t.ex. mycket praktiskt att skydda sin identitet, så att man inte råkar ut för en ID-kapning.

Vilka försäkringar är helt nödvändiga, och vilka klarar man sig utan? Det beror till stor del på vilket liv man lever. Den som har bil, båt, motorcykel, bostadsrätt och sommarställe behöver troligen fler försäkringar än den som bor i hyresrätt och saknar körkort. På samma sätt behöver en förälder fler försäkringar än en ensamstående student utan barn.

Avstå inte från dessa

Vissa försäkringar är dock i princip nödvändiga för alla, och man bör ha mycket goda skäl för att avstå från någon av dem.

  • Hemförsäkringen innehåller flera olika delar, bl.a. egendomsskydd, ansvarsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. Sammantaget ger försäkringen ett grundläggande skydd som i princip alla behöver. Den gäller för alla i hushållet, men inte för eventuella inneboende. Se också till att försäkringen är anpassad till din boendeform, och kom ihåg att ändra om du flyttar från hyresrätt till bostadsrätt eller villa.
  • Id-skydd är kanske inte en försäkring i traditionell mening. Men det platsar ändå här, eftersom du för en fast summa är skyddad mot något som annars kan kosta dig mycket pengar. Id-kapningar drabbar många, från finländska politiker till svenska företagsledare.
  • Barnförsäkring, om du har barn. Det som gör barnförsäkringen viktig är att den ger ersättning vid invaliditet, alltså om barnet p.g.a. sjukdom eller skada inte kommer att kunna arbeta som vuxen.
  • Reseförsäkring om du ska göra en resa där du blir borta längre än 45 dagar. För kortare resor räcker det med hemförsäkringen. Mer om reseförsäkringar finns att läsa här.

Viktiga, men inte nödvändiga

Det finns också försäkringar som är bra att ha, men inte helt nödvändiga. Hit hör bl.a.

  • Olycksfallsförsäkring, som täcker kostnader om du skadas i en olycka.
  • Sjukförsäkring eller livförsäkring, som ger ersättning om försäkringstagaren blir sjuk eller avlider.
  • Djurförsäkringen är många djurägares näst bästa vän, efter djuret ifråga. Som alla vet kan veterinärvård vara mycket dyrt, och en djurförsäkring täcker åtminstone en del av kostnaderna för detta.