Månadsspara i aktier

Många svenskar har ett månadssparande i form av ett sparkonto, eller i en eller flera fonder. Men det går även att månadsspara direkt i aktier.

Det finns dock ett problem, och det är courtaget. Courtage är den avgift som aktiespararen betalar vid köp och försäljning av aktier, och den varierar, vanligen mellan 9 och 99 kronor per köp/säljtillfälle. Detta innebär att om man sparar 200 kronor i månaden kan så mycket som nästan hälften försvinna i form av courtage. Det har inte funnits någon efterfrågan på månadssparande i aktier av denna anledning, och det är därför som aktörerna på finansmarknaden inte har erbjudit det tidigare.

Men Aktieinvest, en bank som ägs av Aktiespararna, erbjuder en lösning på detta. De erbjuder depåer där man endast betalar en procentandel på sin insats. Minimiinsatsen per månad är 100 kronor. Det går att spara både i de aktier som man själv väljer på förhand, och i färdiga aktieportföljer. Det går också att köpa andelar i aktier. Detta kan man endast göra via Aktieinvest, åtminstone än så länge.

Fördelar med månadssparande i aktier

Aktieinvests system för andelshandel i aktier kallas AndelsOrder, och gör det möjligt att göra mindre order i enskilda aktier. Därmed kan man månadsspara i flera aktier samtidigt, fastän man inte avsätter en stor summa. Minimisparandet är 100 kronor per aktieslag och månad.

Ett annat alternativ är att välja en form av aktiesparande där courtaget är extra lågt. Avanza mini är ett exempel. Där är courtaget endast nio kronor. Precis som med andra former av månadssparande kommer ett månadssparande i aktier inte att ge några riktigt stora vinster. Det går nämligen inte att köpa när aktierna är som billigast och sälja när de är som dyrast. I gengäld kommer sparandet att bli stabilt och aningen säkrare, jämfört med många andra typer av aktiehandel. Kostnaden för aktieköpen blir en genomsnittlig kostnad baserad på samtliga köp som görs.

Vilka är då fördelarna med att månadsspara i aktier till skillnad mot i fonder? Den största skillnaden är att man inte behöver betala någon hög avgift, något som fondbolagen uppmärksammats för den senaste tiden.