Följ upp marknadsföringen

En stor del av de svenska börsbolagen ser ingen eller liten effekt av sin marknadsföring. Men nästan lika många företag utvärderar och följer inte upp sina investeringar i marknadsföringen.

Vi har tidigare skrivit om att det är oerhört viktigt för företag att synas och marknadsföra sig på olika sätt.

”Något som är viktigt både för små start-ups och större företag är att komma ut och marknadsföra sig och träffa andra företagare.” Läs mer.

Men i Svenska Dagbladet kan man nu läsa att nära hälften av 100 tillfrågade svenska börsbolag 1076945-marketing-mix-background-conceptanser att marknadsföring inte ger någon större effekt på försäljningen. Ändå lägger svenska företag hela 65 miljarder kronor per år på marknadskommunikation. Samma rapport som visar att hälften av börsbolagen inte ser effekt av marknadsföringen, visar även att 40 procent av de tillfrågade bolagen aldrig följer upp och utvärderar effekten av sina marknadsinvesteringar. Det kan vara på grund av detta som de har svårt att se någon effekt på försäljningen till följd av marknadsföring.

Viktigt med riktig uppföljning

Att man följer upp och analyserar resultaten av till exempel en marknadsföringskampanj är väldigt viktigt för att veta hur man ska bära sig åt i framtiden och för att se vilken effekt det gett. De företag som är snabba och bra på att följa upp kan hinna genomföra förändringar innan deras konkurrenter hinner med det. De kan också bygga upp en bank av viktiga erfarenheter och få kunskap. Dessutom blir de bra på att bygga en fungerande uppföljningsmodell som sparar både pengar och tid.