Allt om kontokrediter

Regeringen vill öka kundsäkerheten i lånbranschen och har lagt fram ett lagförslag som möjligtvis kommer träda i kraft i september 2018. En sådan lagändring kommer innebära att Konsumentverket direkt kommer kunna avbryta en aktör de anser beviljar lån till folk som inte kan betala tillbaka dem. De kommer dessutom tillsätta räntebegräsningar. Nu menar många att detta kommer rita om kartan i lånebranschen, och att kontokrediten kommer ersätta det gamla snabblånet.

Det har varit relativt tyst i medierna om det lagförslag som väntas träda i kraft den 1 september 2018. Lagförslaget innebär förmodligen att många av de klassiska snabblånen ändrar karaktär till kontokrediter. Kontokrediter är ett slags stående snabblån som också omfattar mindre summor pengar. Du behöver bara bli beviljad en gång, och har sedan en kreditbuffert kopplat till ditt konto. Du kan välja att ta, eller inte ta, av den beviljade krediten, förutsatt att du betalat av den förra krediten.

Hög godkännandefrekvens

Det finns en del saker som är positiva med att ta teckna en kontokredit. Dels är leveransen som snabbast och du behöver bara bli godkänd en gång. Det gör att det inte finns någon uppläggningsavgift och de har lägre kreditgränser än en bank. De låga kreditgränserna gör i sin tur att de beviljar fler, eftersom långivarna inte behöver ställa lika höga krav på lägre summor pengar. Den höga räntan får då betraktas som långivarens säkerhet, eftersom de låga summorna inte drar in så mycket pengar.

Det är regeringens satsning för en minskad skuldsättning som sätter press på långivarna till nya strategier. Och även om det inte är snabblånen enskilt som resulterat i de svenska hushållens skuldsättning så väljer man att föreslå det som en rad olika åtgärder. Det är snarare bostadspriserna som de senaste decennierna har skjutit i höjden med 60% som ökat skuldsättningen till 1000 miljarder kronor, något som en bostadsbrist orsakat. Många ungdomar hamnar utanför bostadsmarknaden och det resulterar i höga blancolån för att ha råd med en insats till ett ännu högre bolån.

Många aktörer hoppas på bättre villkor

Många aktörer på långivarnas sida välkomnar förslaget, eftersom det finns många oseriösa företag som konkurrerar om utrymme. Med det nya förslaget kan de seriösa aktörerna hoppas på större transparens vilket förmodligen kommer ge goda resultat. Men samtidigt riskerar fler att drabbas av höga räntekostnader i och med kontokrediten. Därför är det viktigt att gå genom en låneförmedlare som kan lista och jämföra långivarens erbjudanden – och tolka det du inte förstår.

Kontokrediten är en tjänst som du kopplar till ditt nuvarande konto. Därför kan det vara bra att föra en form av bok där du håller reda på tjänsterna kopplade till ditt konto. Om du sedan vill byta bank är det bra att du har svart på vitt vilka tjänster du har kopplade till kontot du vill föra över. Då går det snabbare att föra över ditt konto till en bank du anser erbjuder bättre villkor för ditt sparande, till exempel.