Hushållen lånar mer till bostad

Att ta ett lån är inget ovanligt, men nu under hösten har man kunnat mäta en ökning av lån hos svenska hushåll samtidigt som vi också blivit bättre på att faktiskt betala av lånen – kanske för att hushållen också blivit bättre på att förhandla om sin ränta.

analysNär det kommer till att låna pengar har det visat sig att de svenska hushållen faktisk lånar allt mer. Det skriver Svenska Dagbladet som också menar att det vi väljer att låna till är bostäder. Under september i år ökade utlåningen exempelvis med 7,3 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter vid jämförelse med augusti, och det är just lån till bostad som ökat. Detta innebär att det totala lånebeloppet under septembermånad uppgick till 3 237 miljarder kronor och det är en ökning med 217 miljarder sedan september i fjol. Dock har det samtidigt visat sig att vi svenskar också blivit betydligt bättre på att på att betala tillbaka på våra befintliga lån. Det rapporterar Dagens Nyheter. Enligt en sammanställning som tidningen visar har hushållens vilja att amortera på sina lån mer än fördubblats under en tidsperiod om fyra år. Ser man exempelvis till september detta år kan man se att av hushållen som tog nya lån så var det 93 procent som valde att amortera vilket kan ställas mot år 2011 då endast 44 procent valde detta. Så vad beror detta på? En misstanke är att vi blivit allt bättre på att förhandla om vår ränta, något som många experter tipsar om.

Ekonomiexpertens bästa tips om ränta

I Privata Affärer tipsar ekonomen Maria Landeborn om hur man på bästa vis prutar på räntan, hur man vet att det är rätt tid att binda sin ränta och vilken typ av ränta som är mest förmånlig. Något som alltså kan vara bra att läsa mer om inför ett möte med sin bank för att få kött på benen. Ett annat tips inför möte med banken är att lära sig att pruta, vilket man kan lära sig i denna video: