Räntetak till snabba lån?

Höga räntor på lån kan komma att regleras – med ett så kallat räntetak. Det föreslår regeringen i en ny proposition som lämnats över till riksdagen. Men kommer det förändra lånemarknaden för snabblån och hur kommer det påverka alla företag som är aktiva inom detta?

 

Det som är bra att veta kring snabblån, från bland annat Expresskredit.se, är att du själv kan lägga upp delbetalningen och låna belopp som har flexibla löptider. Samtidigt är det bra att veta vad som händer på ett politiskt plan och hur detta kan påverka dig.

 

Behövs mer reglering av snabblånemarknaden?

 

Regeringen har nu bestämt sig för att gå vidare med förslaget om åtgärder för att skapa en mer reglerad och ansvarsfull marknad för snabblån och andra krediter med höga räntor. Något som föreslås är bland annat kostnadstak och räntetak på olika krediter utan säkerhet. I en artikel i Dagens Industri går det att läsa om hur regeringens proposition nu har överlämnats till riksdagen där en omröstning så småningom ska ske.

 

Räntekostnad får inte överstiga lånebeloppet

 

I sin proposition menar man att kredit- och dröjsmålsräntor för högkostnadskrediter maximalt ska vara 40 procentenheter högre än referensräntan som ligger på – 0,5 procent. Vidare skrivs det att kostnader för en högkostnadskredit, som räntor, avgifter inkassokostnader aldrig i sig ska överstiga det belopp som en har lånat. Så om du har lånat ett belopp på 1 000 kronor så ska du som konsument inte behöva betala mer än totalt 2 000 kronor. Mer i propositionen:

 

  • Krav på att konsumenter ska uppmärksammas på riskerna när de överväger att ta högkostnadslån
  • Reklamen ska inte få utformas så att den lockar konsumenter till snabba, ogenomtänkta beslut
  • Konsumentskyddet ska stärkas så att man som företag inte ska kunna profitera på människor i ekonomisk utsatthet
  • Förslaget är att lagändringarna ska träda i kraft redan den 1 september 2018

 

 

Kommer snabblånebranschen att förändras?

 

Kronofogdemyndigheten välkomnar lagförslaget och menar att det är viktigt att politikerna sätter ner foten. Detta kanske främst eftersom dyra snabblån på en oreglerad marknad på sikt kan stjälpa privatekonomin. I en artikel i Svenska Dagbladet går skrivs det om hur snabblån har funnits i Sverige sedan 2006 och att lånebranschen sedan dess har expanderat kraftigt och snabbt. Man har sedan tidigare försökt skärpa kraven på branschen genom att bland annat Finansinspektionen fått rätt att både granska och pröva bolagen.

 

Enligt samma myndighet finns det cirka 50 företag som kallas för snabblåneföretag och som är registrerade med tillstånd. Många av dessa företag kommer att träffas av den lagstiftning som är föreslagen, vilket gör att dessa kommer behöva anpassa och ändra på inte minst sina räntor. Men helt exakt hur den föreslagna lagstiftningen kommer slå mot branschen är inte helt klart i dagsläget. Många företag har skilda verksamheter och det kan hända att vissa av dem kommer behöva lägga om delar av detta för att kunna gå med vinst.

 

Andra lånemarknader där det förekommer för höga räntor är inom företagslån. I Sveriges Radio skrivs det om hur både stora och små företag i landet faktiskt betalar över en procentenhet för mycket i ränta på sina lån, detta enligt Företagarna. Bara för ett litet tag sedan höjde Swedbank sina räntor ytterligare.