Jämställdhet i ledningsgruppen?

Rekrytering till ledningsgrupper och styrelser är ett digert arbete, som måste göras med ordentlighet, noggrannhet och erfarenhet. Idag skriver vi om just ledningsgrupper och styrelser samt om vad som skulle kunna göras bättre i denna del av affärsvärldens yttersta toppskikt.

Affärsman och -kvinna teckningI SvD kan vi läsa att det finns fler VD:ar som heter Johan än vad det finns kvinnor på samma post. Så alldeles oavsett om det kommer in fler kvinnor i ledningsgrupper i börsbolagen så är det fortfarande en lång väg att gå innan det kan kallas någotsånär jämställt. Det är definitivt något som de som rekryterar bör tänka på, oberoende av om man hyrs in som rekryteringskonsulter eller själva sköter sin rekrytering.

Några som särskilt riktar in sig på höga positioner när det gäller rekrytering är Forte Executives. Executive search med Forte Executives passar kanske just de som vill rekrytera till sin ledningsgrupp eller sin styrelse men inte känner att de har vare sig kompetensen eller tiden att sköta rekryteringen på egen hand, det är som nämnt ofta ett massivt och betydelsefullt arbete, som inte får gå fel.

Alla tjänar på en jämställd värld

Men tillbaka till jämställdhet, för detta är något som bör angå alla, eftersom alla tjänar på det samtidigt som det också är en mänsklig rättighet och inte en ”kvinnofråga”. I DN kan vi läsa att organisationen Män för jämställdhet har funnits i över 20 år och arbetar för ett jämställt samhälle utan våld, där maskulinitetsroller problematiseras och bearbetas samtidigt som våldspreventionen finns som en ständigt hägrande fråga på agendan. Kanske har organisationen också fått mer publicitet efter Emma Watsons uppmärksammade tal inför FN där hon tydligt och klart välkomnar in män i kampen för jämställdhet, som ju är ett globalt arbete samt för alla, inte minst för de som jobbar med rekrytering till ledningsgrupper – givetvis.