Låna på huset

Varför har allt fler slutat låna på huset för renoveringar och ombyggnationer? Och finns det ålders- samt könsskillnader i hur vi lånar?

kvarterI en artikel i Dagens Industri går det att läsa om hur var femte hushåll använder sin bostad som en slags bankomat när det kommer till bland annat renovering och ombyggnad. Det låter kanske mycket, men faktum är att det är en halvering om en jämför med hur det såg ut under 2009. Intresset för detta fenomen har alltså gått ned rejält, vad gäller renoveringar som sker genom höjda bostadslån. Enligt samma inslag är det flera olika orsaker som står bakom och samverkar till minskningen, bland annat på grund av att:

  • Det har i många fall blivit dyrare att renovera
  • Rot-subventionen har minskat i och med att subventionsgraden sänktes från 50 ner till 30 procent av arbetskostnaden
  • Nya lån omfattas av amorteringskravet om det är så att du har mer än 50 procents belåningsgrad
  • Lånen kommer dessutom att bli dyrare även om det fortfarande är osäkert hur snabbt och hur mycket räntorna kommer att stiga
  • De allra flesta mest akuta renoveringsbehoven i de svenska hemmen är tillgodosedda
  • Det går även att ta andra lån, som via Springfinance till exempel

Ålders- och könsskillnader i våra lånevanor

äremot är det så att kvinnor tycks vara mer benägna att renovera för lånade pengar än män, hela 26 procent av kvinnorna har höjt bostadslånet i samband med just ombyggnationer och renoveringar hemma. Siffra för männen är bara 18 procent. Det är alltså en skillnad på 8 procentenheter. Störst intresse för ökat lån finns i åldrarna 25 till 49, där är det så att 26 procent renoverar med lånat kapital. Mer om hur lån fungerar går det att läsa om här.

Otur för köparna i Spånga

Men när man köper ett hus eller lägenhet är det viktigt att denna stora investering faktiskt motsvarar förväntningarna. I Svenska Dagbladet går det att läsa om hur nya, fina bostadsrätter ute i Spånga visade sig ha byggfel som blev en stinkande plåga för köparna i fråga. Avsloppsvattnet gick rakt ut i trädgården. Efter nästan ett decennium av tvister och arbete är nu felet åtgärdat, det hela berodde på att rören under marken inte var fästade tillräckligt bra.