Allt fler sociala företag

Vad man kan se är att det råder en positiv trend bland företaget att gå mer åt det socialt engagerade och långsiktigt hållbara hållet genom att lägga allt mer fokus på CSR, corporate social responsability. En utveckling många hyllar.

glada företagspersonerFör att vi människor ska kunna leva så bra liv som möjligt och för att levnadsstandarden hos allt fler ska växa, är det viktigt att både enskilda individer och företag tänker på hur man lever och vilka fotavtryck man lämnar efter sig. Som företag kan man göra mer och höja sin röst än vad en enskild individ. I en stor artikel på gp.se kan man ta del av att socialt företagande växer allt snabbare. Detta är även något som Svenskt näringsliv ställer sig bakom. Och när det kommer till CSR så handlar det om att man ska ta samhällsansvar och delar även upp det i tre delar:

  • Ekonomiskt ansvarstagande och med det hur ett företag hör olika affärer och hur affärsetiken ser ut samt krav som ställs på underleverantörer.
  • Miljömässigt ansvarstagande där företaget ska agera så långsiktigt och hållbart som möjligt.
  • Socialt ansvarstagande är att man ska värna om de anställda och se till så de har det bra och att alla trivs. Detta är något som om man är en global jätte även gäller världen över om man befinner sig i fler länder. Socialt ansvarstagande handlar även om att man ska jobba för att lyfta in olika grupper i företaget och se till så lala behov blir bemötta.

Bidra till ett bättre samhälle

Målet med företag som jobbar mer för social hållbarhet är att bidra till ett bättre samhälle och inte i första hand fokusera på att göra så stora vinster som möjligt. Dock kan man diskutera vad ”vinst” betyder då det kan vara den största vinsten att ta hand om vår planet på bästa möjliga sätt. Vad man i Göteborgsregionen satsar på just nu är att man fram till 2020 ska ha 1000 jobb som ligger inom sociala företag. 350 jobb stod siffran på i april, men man räknar med att den kommer stiga allt mer under den närmsta tiden. Det vanligaste är att företagen väljer att skänka pengar till olika organisationer, men vad man börjar se nu är att det dyker fram andra former som företagen stärker sig på.

Inspireras och starta eget

Liksom det blir allt mer populärt med CSR för företag så blir det även allt mer populärt att starta eget och bli sin egen chef som får styra och ställa. Genom att starta eget kan man själv påverka vilket företag en vill vara och med det ha mer att säga till om. Du kan få redovisningsofferter online för att finna den bästa revisorn och sedan all hjälp på Arbetsförmedlingen om hur det går till att starta företag.