Därför ska bostadsrättsföreningen ha en ekonomisk plan

I samband med att bostadsrätter produceras eller ombildas från hyresrätter behöver bostadsrättsföreningen upprätta en ekonomisk plan. Alla föreningar behöver ha en ekonomisk plan där föreningens verksamhet och ekonomi tydligt framgår. Eftersom det kan ske förändringar kan även den ekonomiska planen behöva uppdateras med jämna mellanrum.

Det går inte nog understryka hur viktigt det är att en bostadsrättsförening har en ekonomisk plan. Dessutom behöver alla bostadsrättsföreningar ha en enligt lagen. Om du behöver upprätta en ekonomisk plan för en bostadsrättsförening kan du gå in på https://www.interesta.se/ekonomisk-plan för att få professionell hjälp.

Ta hjälp med den ekonomiska planen

Den ekonomiska planen ska kort sagt innehålla allt som behövs för att kunna göra en bedömning av föreningens verksamhet. Eftersom en ekonomisk plan är en sammanställning av bostadsrättsföreningens ekonomiska, juridiska och tekniska verksamhet är det en god idé att ta hjälp. Det är inte helt enkelt att upprätta en korrekt ekonomisk plan. Planen behöver innehålla viss information för att godkännas. En bostadsrättsförening som inte har en godkänd plan får inte upplåta bostadsrätter oavsett form. Därför är det viktigt att allt blir rätt. Dessutom kan du spara enormt mycket tid på att låta proffs ta hand om saken.

Fördelar med att ta hjälp:

  • Den ekonomiska planen kan upprättas på 1–3 veckor.
  • Planen är långsiktig och hållbar.
  • Proffsen du anlitar tar ett helhetsansvar och ombesörjer även intygsgivning.

Bostadsrättsföreningens avgift ska förklaras

En ekonomisk plan innehåller en beskrivning av bostadsrättsföreningens intäkter, kostnader, avskrivningar, byggnader, lokaler och lägenheter. Den redogör även för hur föreningens avgift kan påverkas av olika justeringar i inflationen och räntenivåerna. I och med den höga inflationen har exempelvis många bostadsrättsföreningar fått chockhöja avgiften för att klara livhanken.

Ekonomiska planer ska registreras

Den ekonomiska planen måste upprättas av styrelsen innan bostadsrättsföreningen upplåter några lägenheter. Planen behöver även registreras hos Bolagsverket och intygas av två personer. Det är även viktigt att hålla isär en ekonomisk plan och kostnadskalkyl, det är inte samma sak. Bostadsrättsföreningens ekonomi kan ha en direkt påverkan på den privata ekonomin för en bostadsrättsinnehavare. Därför är det alltid viktigt som spekulant på en bostadsrätt att kika på föreningens ekonomi.