Deklarera rätt

Det är deklarationstider och många testar friskt vilka avdrag de kan göra för att minska på skatteinbetalningen. Det går faktiskt att minska på kostsamma fel om en vet hur en deklarerar sparande på rätt sätt.

ekonomi businessI ett tidigare inlägg skrevs det om hur viktigt det är att regelbundet spara, något du kan läsa mer om här. Dock kan alltid oförutsedda händelser ske som sätter käppar i hjulen för detta. Inte minst om deklarationen visar på att du ska betala tillbaka en större summa, en summa du inte budgeterat för.

Undvik kostsamma fel i deklarationstider

Det är hög tid att ta sig en närmare titt på deklarationspapperen för april är i antågande och snart är det till och med maj. Men det är inte alltid helt lätt att räkna ut hur stor vinst en har gjort på en aktieförsäljning till exempel. Däremot är det så att du kan räkna ut denna på två olika sätt, en metod kallas för genomsnittsmetoden och den andra för schablonmetoden.

De två metoderna för att räkna ut vinsten på en aktieförsäljning

På den ena tittar du på det genomsnittliga anskaffningsvärdet per aktie genom att summera beloppet du köpt aktier för i varje inköpstillfälle, innan du sålt. Sedan delar du värdet med antalet aktier. Den andra varianten är betydligt enklare och funkar särskilt väl om du haft aktierna länge. Då sätter du inköpspriset till 20 procent av försäljningspriset.

Andra saker du kan tänka på för att undvika kostsamma fel är att:

  • Kvitta fonder och aktier mot varandra
  • Kvitta aktieförlust mot bostadsvinst
  • Kvitta ISK-intäkt mot aktieförlust

Att kvitta Investeringssparkontointäkt mot en aktieförlust

Om du sålt aktier inom ramen för ett investeringssparkonto så behöver du faktiskt inte redovisa försäljningen själv utan en schablonintäkt finns redan förifylld i deklarationen. Schablonintäkten beräknas genom att själva beloppet på ens ISK multipliceras med både statslåneräntan den 30 november året innan samt ett plus på 0,75 procentenheter.

Själva schablonintäkten kan dessutom kvittas fullt ut mot ränteutgifter i en och samma deklaration, något som dock sker helt automatiskt. Har du sedan inga ränteutgifter kan du kvitta 70 procent mot andra kapitalförluster, exempelvis de aktier som du sålt från en helt vanlig depå. Mer om detta i denna artikel från Svenska Dagbladet.