Se till att ha rätt försäkringar

Det är inte helt lätt att hitta i försäkringsdjungeln och veta vilka försäkringar som behövs och inte behövs. Idag finns det mängder med försäkringsbolag som i sin tur har mängder med olika försäkringar. Många försäkringar är onödiga men vissa är helt enkelt livsnödvändiga.

I de fall att de sker någon form av olycka är det extra viktigt att ha försäkringar för både dig, ditt barn och dina saker. Idag finns det mängder med försäkringar, man kan försäkra i princip allt, så det kan vara svårt att veta vad du faktiskt behöver försäkra.

Vilka försäkringar behöver du?

Det finns endast en försäkring som man måste ha enligt lag och detta är en trafikförsäkring, i de fall att du äger en bil.

Alla motordrivna fordon ska vara försäkrade enligt trafikskadelagen även om du inte använder bilen.

Utöver denna försäkring finns det några som inte är lagstadgade men som är extremt viktiga, framförallt för en barnfamilj.

Hemförsäkring

hemförsäkringDen första viktiga försäkringen är en hemförsäkring som du kan teckna hos gofido.se. En hemförsäkring är i princip nödvändig då denna skyddar din familj och dina saker. Saker som vanligen ingår i grundskyddet är skador vid brand, inbrott samt eventuella skador vid en resa. I denna försäkring kan du även lägga till ett utökat skydd i form av tilläggsförsäkringar som till exempel drulleförsäkring och reseförsäkring. Med en drulleförsäkring blir dina saker skyddade för oförutsedda händelser även utanför hemmet. Till exempel om du blir bestulen på något eller om något går sönder. En reseförsäkring ger dig utökad skydd om något oförutsett skulle hända på din resa.

Barnförsäkring

Som förälder kan det ge dig lite ro i sinnet att teckna en barnförsäkring. Då vet du att dina barn är försäkrade även under helger och sommarlov. I en barnförsäkring ingår vanligen ersättningar vid sjukdomsfall och ärr, livförsäkring och kristerapi. Denna försäkring bör tecknas så snart som möjligt efter att barnet har fötts eftersom en försäkring endast täcker olyckor som sker efter att den har tecknats. Väntar ni barn kan det vara en bra idé att teckna en gravidförsäkring. Då är både du och ditt ofödda barn försäkrade fram till födseln.