Så sparar du i aktier

Att spara pengar är alltid bra, delvis som en slags säkerhet inför framtiden men även för att man ska kunna ha råd att göra saker som man tycker är roliga eller viktiga. Det finns dock många olika sätt att spara pengar på. Ett av de mest kända och populära sätten att spara på är i form av aktier. Det beror på att chansen att få en bra avkastning är relativt stor.

En aktie är egentligen en del av ett aktiebolag, så när du köper en aktie så köper du i praktiken in dig i en del av företaget. Det är ofta ett bra sparsätt och om företaget går med vinst så har aktieägarna rätt till en del av den vilket innebär att det är viktigt att tro på aktiebolaget i fråga och att se till att det är ett framgångsrikt sådant. Det finns tre bra frågor att ställa sig då man har tankar på att köpa aktier i ett företag, nämligen:

  • Tror jag på aktiebolaget och dess framtid?
  • Hur brukar företagets årsredovisning se ut?
  • Vad tror andra om företaget?

Det viktigaste är såklart att du själv tror på att aktiebolaget kommer att gå med vinst, om du inte själv tror på det så spelar det inte så stor roll vad andra säger. En annan sak som är bra att göra är att titta på företagets årsredovisning, brukar företaget gå bra? Hur mycket skulder har företaget i förhållande till eget kapital? och så vidare. Om man inte riktigt vet hur man läser av en årsredovisning så kan det vara bra att till exempel köpa en bok i ämnet och läsa in sig lite.

Det sista man bör fråga sig är vad andra tror om företaget, vilket kan verka säga emot den första punkten. Men oavsett vad man bestämmer sig för så är det alltid bra att ha koll på andras åsikter, inte minst eftersom de kanske tar upp sådant som man inte skulle ha tänkt på annars. Har man sett vad andra tror och sedan fortfarande tror på företaget i fråga så har man så att säga undanröjt alla tvivel. Man ska dock komma ihåg att det aldrig går att förutsäga framtiden till 100 %.