Izettle, Spotify och Apple

I takt med att det blivit allt mer krångligt för småföretagare och föreningar att hantera kontanter har Izettle, som gör det möjigt att betala med chipkort i mobilen (med hjälp av en liten kortläsare som ansluts till mobilen), kunnat expandera kraftigt. Faktum är att expansionen har gått så snabbt att det medfört stora förluster för företaget. På Apples keynote meddelades att man kommer att börja samarbeta med Square, ett företag som också erbjuder betalningsslösningar. Under hösten 2015 kommer Square att skicka ut en kvarts miljon kortläsare, gratis. Med tanke på att Izettle redan går med förlust kan denna konkurrens komma att knäcka företaget. Läs mer om vilka svenska företag som hotas av de nyheter som presenterades på Apples keynote här.

Den allra största utmaningen mot ett svenskt företag är dock troligen den som Spotify står inför, i och med lanseringen av Apple Music, som hädanefter kommer att vara installerat i alla nya Iphones som säljs. Spotify har redan i dagsläget flera konkurrenter, men Apple skiljer sig från dessa genom att ha betydligt större finansiella muskler, och en stor användarbas tack vare Itunes. Apple Music kommer inte att erbjuda gratisabonnemang, så som Spotify gör, men om var tionde person som köper en ny Iphone under de kommande tolv månaderna också tecknar ett abonnemang på Apples musiktjänst kommer den att ha gått om den svenska tjänsten i juni 2016. Dessutom kommer tjänsten, som första appleprodukt, också att göras tillgänglig för Android-användare.

Det är naturligtvis inte säkert att Apple Music går om Spotify. Att Apple nu satsar på strömmad musik ses av vissa som ett bevis på att Spotify varit rätt ute hela tiden. All uppmärksamhet kring strömmad musik skulle kunna vara positiv uppmärksamhet för Spotify.